הבדלי מעמדות בין גבר לאישה

מרצה אורח:

הרב ד”ר שלום סרברניק – מרצה בכיר בארגון ערכים

מאמר בנושא: הבדלי מעמדות בין גבר לאישה

המאמר נכתב בהדרכתו של הרב ד”ר שלום סרברניק עריכה לשונית: יהודית לרנר 050-4147012                                                                

אמר לו אביו השקני מים, אמרה לו אימו השקני מים, מי קודם?

כתוב בגמרא- יתן לאביו. שאמו גם חייבת בכבוד אביו.

 

שאלה:

כתוב שחייב אדם לכבד את אשתו יותר מגופו, אז מדוע הבן צריך לכבד את אביו קודם?

 

תשובה:

יש כבוד ויש מורא.

כבוד פירושו- לדאוג לצרכים.

 

דוגמה לצרכים:

“אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו” [רש”י בסנהדרין (עו, ב) כתב: “והמכבדה – בתכשיטין נאין”]

 

ומורא זהו  מעמד.

דוגמה למעמד:

הבעל מחליט בעניינים הרוחניים בבית – והוא הכתובת לשאלות בעניינם. (גמרא ב”מ) הבית הולך אחרי הרב של הבעל -וזה אכן נכון לנהוג כך, אבל יש כאן מסר של מעמד: מתבטא כאן המעמד שלו וכיבוד דעותיו, מנהגיו והבנותיו.

ולעניינינו, הילד חייב גם בכבוד וגם במורא כלפי ההורים, גם בין בעל לאישה יש את שתי המצוות הללו. גם לדאוג לצרכי השני וגם לדאוג למעמד.

אבל בנושא של צרכים האישה קודמת לבעלה ובנושא של מעמד הבעל קודם לאשתו.

אישה = כבוד – צרכים

בעל = מורא – מעמד

אם יש רק מנה אחת טובה – יתן לאשתו

יושב בראש השולחן

אם יש כסף רק לבגד אחד- יתן לה

 

אם רוצה ללכת לחברים (צורך רגשי)- צריך להעדיף את אשתו

אם רוצה ללכת לבוס שלו, זה ענין של מעמד ולכן לבעל

 

אז למה בכוס מים צריך לתת לאבא?

התשובה היא, שבאופן רגיל יש מים לשניהם ולכן הבעל קודם כי זה רק ענין של מעמד.

 

אך מה קורה כשיש רק כוס אחת?

לכאורה אלו צרכים ולכן האישה קודמת. אבל התשובה היא שכלפי הילד- המשפחה זו יחידה אחת ולכן הוא צריך לתת את זה לראש המשפחה. לילד אסור להתערב במחויבויות של ההורים אחד כלפי השני ולכן הוא מחויב לתת לאבא. אבל האבא יצטרך לתת את זה לאימא.

הגמרא שואלת מה עושים כשההורים גרושים, הרי האבא כבר לא ראש המשפחה? והגמרא עונה “שניהם שווים”. כלומר כששניהם שווים זו פגיעה עמוקה מאד בילד שנקרע בין שניהם. “שניהם שווים” זה מצב של גירושין ולכן כל עוד שאנחנו חיים ביחד לא כדאי שנחיה במצב של “שניהם שווים”, אלא כמו שהתורה מדריכה אותנו שבצרכים האישה קודמת ובמעמד הבעל קודם.

כתוב/כתבי תגובה

פריט נוסף לעגלה.
0 items - 0.00